TERMOSTATO RANGER-S10 MAXION 2.5 TURBO TERMOSTATO RANGER-S10 MAXION 2.5 TURBO